Dansk Milsim Forening

Generalforsamling


Dato og tid

Lørdag d. 26. januar 2019 kl. 12:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 26. januar 2019 kl. 09:00

Sted

Slagelse Biblotek - Lokale 2
Stenstuegade 14
4200 Slagelse
Denmark

Arrangør

Dansk Milsim Forening
+45 21278591
kasserer@airsoftlive.dk

Indkaldelse til Dansk Milsim Forenings Ordinære Generalforsamling for året 2018.
Dato: Lørdag d. 26/1-19
Sted: Slagelse Biblotek, Stenstuegade 14, 4200 Slagelse - Lokale 2
Tid: 12.01

Dagsordenen:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent for året 2020
6) Valg til ordinære 2-årige bestyrelsesposter
7) Eventuelt opsupplering med 1-årige bestyrelsposter samt valg af bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Jvf. Vedtægterne:

§3 Stk. 5
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Det er muligt at medbringe fuldmagter fra op til 4 medlemmer på generalforsamlingen.
I finder fuldmagten til underskrift her: Fuldmagt

For at deltage på Generalforsamlingen og have stemmeret skal man være medlem af Foreningen.
Medlemskab for året 2019 kan købes her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/4/
Et medlemskab for hele 2019 koster 100kr.
HUSK AT MEDBRINGE kvitteringen på betalt medlemskab.

Foreningens Vedtægter finder i her: http://milsim.dk/main/vedtaegter

Tilmelding er nødvendigt i år, da lokalet kun er godkendt op til 30 personer.
Det har ikke været et problem før, men man ved aldrig!
Og husk muligheden for at medbringe fuldmagter.Vel mødt!

På vegne af Bestyrelsen
Kasserer Anders Holbek

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Milsim Forening
+45 21278591
kasserer@airsoftlive.dk